Jeste li u ispravnom odnosu s Bogom?

Koji predan i pobožan Katolik ne želi biti u ispravnom odnosu sa Bogom?

Ako ste Katolik, možete li reći bez sumnje da ste u ispravnom odnosu sa Bogom u ovom trenutku? Možda ste pomislili, “Pa, ja slijedim nauk Katoličke Crkve o tome kako da budem u ispravnom odnosu sa Bogom.” U tom slučaju mogli bi se složiti da taj crkveni nauk treba biti u suglasnosti s Božjom pisanom Riječi, Biblijom? Možda je vaš odgovor na to “Ne” ili, “Nisam siguran/sigurna.” Ne bi li za mir u duši željeli znati odgovor na to pitanje sada i za čitavu vječnost?

Bez obzira na vaš odgovor, možda ste u poziciji u kojoj sam ja sam bio kao posvećen Rimokatolički svećenik. Nakon godina studija za svećeništvo u Irskoj i Rimu, nakon čega sam 22 godina služio kao svećenik, nikada nisam bio siguran da li sam u ispravnom odnosu sa Bogom. Kao pobožan i predan svećenik, uvijek sam preko sljeđenja nauke i vjere u Katoličku Crkvu pokušavao da postignem takav odnos.  Isto to sam učio one koji su bili pod mojom brigom. No koliko god sam bio iskren i jako se trudio, nikad nisam bio siguran da sam u dobrom odnosu sa Bogom.

Bog želi da znate istinu o tome kako Ga spoznati

Konačno sam otkrio da je ne samo moguće biti u ispravnom odnosu sa Bogom, nego i da Bog želi da budemo osigurani u tom položaju! Dakle, pozivam vas da učinite ono što sam i ja učinio – da usporedite nauk Katoličke Crkve o ovom vitalnom pitanju, s riječima Biblije. U nastavku ćemo prikazati šest važnih usporedbi za vas da ih razmotrite.

JAKO JE BITNO DA NASTAVITE čITATI

Vaša vječna sudbina-raj ili pakao-ovisi o tome kako razumijete i kako ćete odgovoriti na istine o ovim temama. Ako mislite da ste nekvalificirani za ovakvu studiju, neka vas ohrabre sljedeće riječi iz Svetog Pisma: “Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se.” (Jakovljeva poslanica 1:5). Bog želi da znate istinu o tome kako Ga možete spoznati!

Napomena: Pod svakom temom, predstavljam pred vas pisanu Božju riječ (iz Hrvatske Biblije) pored službenog nauka Katoličke Crkve (preuzeto iz Katoličkog Katekizma).

Postići Ispravan Odnos sa Bogom: Kritične Usporedbe

Osnova Istine

croatia compare_6.jpg

Kakva je tu bitna razlika?

Možete li zaista reći da poznajete osobu ako vjerujete pogrešne stvari o toj osobi u svim važnim područjima njegovog / njezinog života? Teško! Tim više je nemoguće istinski spoznati Boga dok god se prianja učenjima koja proturječe ono što Sam Bog o Sebi kaže u Bibliji. Kako se bilo tko može nadati da će postići ispravan odnos sa Bogom, dok vjerujuje pogrešne stvari o Njemu?

Mnogi bivši Katolici su otkrili što je potrebno da dođu u ispravan odnos sa Bogom prema Riječi Božjoj.

Biblija jasno kaže, Njega [Isusa Krista] koji ne upozna grijeha, [Bog Otac] za nas grijehom učini, da bismo mi postali pravednost Božja u Njemu.” (Druga poslanica Korinćanima 5). 

Bog Krista “grijehom učini” tako što je na Krista prebacio naše grijehe, i zatim ga kaznio za te grijehe. Posljedica Kristove savršene vjernosti Bogu Ocu u svemu što je učinio na zemlji – u konačnici očitanoj u Njegovoj zamjeničkoj smrti na križu - je da je Kristova pravednost pripisana svakome tko istinski vjeruje u Božju pribavu za njihovo spasenje.

Postignuti ispravan odnos sa Bogom je milostivo djelo putem kojeg je vjernom griješniku pripisana Kristova savršena pravednost! Doista, milošću ste spašeni po vjeri, i to nije po vama; Božji je to dar. Nije po djelima, kako se tko ne bi dičio.” (Poslanica Efežanima 2: 8-9). Kristovo uskrsnuće iz groba je dokazalo da je Njegova misija, da omogući naše spasenje, završena.

Vjerujte u Isusa Krista Samoga za oprost grijeha i dar vječnoga života, i biti ćete zauvijek sigurni. “Tko god zazove ime Gospodnje bit će spašen” (Poslanica Rimljanima 10:13); “jer je vjeran Onaj koji dade obećanje” (Poslanica Hebrejima 10:23). Ako ustrajete u učenjima i tradicijama koja proturječuju i protive se Biblijskim istinama, to činite na svoju vlastitu i vječnu štetu.

Ili ćete možda učiniti ono što su mnogi učinili prije vas; okrenuti se Bogu u vjeri za spasenje, na temelju Kristove smrti i uskrsnuća. Kad vam Duh Sveti razotkrije grijehe vaše, izrazite Bogu svoju iskrenu vjeru u Kristov život kojeg je On dao za vas. Zatim, nakon što primite dar vječnog života, živite svoj život u slavu i hvalu Božje milosti (Poslanica Efežanima1: 6), i izrazujte Njemu stalnu zahvalnost!

Ako je Gospodin Svojom suverenom milošću dotaknuo vaše srce, slobodno nam se javite putem naše e-mail adrese; lucijat77@gmail.com

Bilo bi nam rado čuti od vas,

Richard Bennett