A római egyház előresegíti az iszlámot és az iszlám hitet elfogadja

A római egyház előresegíti az iszlámot és az iszlám hitet elfogadja

Írta Richard Bennett

 

Amint egyre több muzulmán bevándorol Európába a közelkeletről, egyre többen aggódnak a nyugati országokban. Ezen háttér ellenére Ferenc pápa még folytatja az iszlám hit támogatását. Ahelyett, hogy a népeket a bevándorló muzulmánok veszélyeire figyelmeztetné, Ferenc meg sem említi a közelkeleten, Afrikában és Európában lévő keresztyének üldözését a muzulmánoktól.  Sőt, az, hogy Ferenc pápa az iszlámot támogatja, az pusztán a II. vatikáni zsinat tanításainak gyakorati alkalmazása.

A római egyház következetesen támogatja a muzulmánok nagyméretű bevándorlását Európába, sőt az Egyesült Államokba is. Ez a bevándorlás a már megtörtént terror támadások alapja.  Például 2015 november 13.-án Párizsban vérontás történt, amikor legalább 128 embert öltek meg

, és amiért az ISIS (Irak és al-Sam Iszlám Állam) felelősséget vállalt[1]. Az iszlám terror, mint pl. a párizsi támadás vagy az USA-ban a San Bernardino-i támadások egy gonosz, totalitariánus ideológiára alapszik. Az Iszlámnak saját dinamikuma van, és sem nem logikus, sem nem racionális gondolkozásra alapszik. A totalitariánus ideológiai gyökerei a Koránban vannak. Nem lehet abban kételkedni, hogy a pápa és a tanácsosai tisztában vannek ezzel.

Az iszlámisták jelenlegi beözönlése Európába 2011 óta folyamatban volt, amikor a „Clarion Projekt”, ami a szélsőséges iszlámot célozta, ezt mondta:

„Az ISIS vezetője, Abu Bakr al-Baghdadi azt állította, ’amilyen biztosan csak lehet, hogy ha a Nyugatot nem lehet katonai erővel legyőzni, akkor lerohanják a dzsihádisták’. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy al-Baghdadi felülkerekedik. Az Iszlám Állam bár sok területet foglalhatott le Irakban és Szíriában az utóbbi tizenöt hónapban, de ez a győzelem jelentéktelen ahhoz képest, amit most akar elérni... Tulajdonképpen al-Baghdadi az emberiség koronaékszerét akarja meghódítani:  az európai civilizációt.  A több százezer szír, iraki, afgán, líbiai menekült között, akik az Iszlám Állam kalifátusának különböző részeiből érkeznek nagyszámú dzsihádista van - és több millióan is jönnek, akik Afrikán és Ázsián keresztül haladnak Európa felé. ...[Van bizonyíték] arra, hogy al-Baghdadi a gazdag arab országok támogatását élvezi, különösen Szaud Arábiáét illetve Qatarét... Miközben az európai államfők csak beszélnek és beszélnek, az országaikat egyre több vándorló és dzsihádista elözönli - amint ezt a mai kalifátus is megtervezte.”[2]

2015 ősz eseményei

Németországban, ahol 3-3.5 millió muzulmán él, egy római bíboros a Koránról úgy nyilatkozott, mint Európa és a Közelkelet történelmi hagyatéka.

  „Ez az ember Mainz püspöke és egyben bíborosa, aki 250 hallgató előtt az egyetem rendezvényközpontjában azt mondta, hogy a vallásközi párbeszédnek hosszú története van, és a II. vatikáni zsinaton kezdődött el. Lehmann bíboros szerint a Korán kutatás a Korán olvasását, mint ősi dokumentum olvasását is bemutatja.  Így a Korán nem is tűnik olyannyira furcsának, hanem közelállónak tűnik a keresztyénséghez illetve a zsidó valláshoz.  A Korán Európa és a Közelkelet történelmi hagyatéka.” mondja a bíboros[3].

Ezt a félelmetes kompromisszumot kötötték Németországban. Mindegy, hogy a Korán nem is része „Európa történelmi hagyatékának”, amint maga a bíboros is tudja. Inkább arról van szó, hogy a római egyház ágendájának még nagyobb hatalma lesz világszerte!

Egy másik taktikát, a legális, illetve illegális bevándorlás sok évig a pápaság támogatja. Ezért 2015 szeptember 16.-án Ferenc pápa a legális illetve illegális spanyol bevándorlókat szólította meg a philadelphiai Independence Hall (Függetlenségi Csarnok) előtt:

„A kvékereket, akik Philadelphia alapítói voltak az egyén méltóságának és a testvéri szeretet által összekovácsolt testvéri közösség mély evangéliumi meggyőződés indította meg.  Ezen meggyőződés arra vezette őket, hogy olyan gyarmatot alapítsanak ami a vallásszabadság és a tolerancia biztos helye lenne. Ez a testvéri meggyőződés, ami mindenkinek a méltóságát tartotta fontosnak, az amerikai szellemiség alkotóeleme lett.” 

Ennek következtében ezen pápai gondolkodás szerint világossá vált, hogy a pápa és a római katolicizmus a legális és illegális muzulmán népek bevándorlását mozdítják elő a nyugati országokba. Ezért egy katolikus website a következőket írja:

„A szírek otthagyták otthonaikat, és négy millióan elhagyták országukat a polgárháború és az ISIS felbukkanása nyomán határukon belül... miközben ezen emberek nagy része a szomszédos országokba menekültek, egy részük menedéket keresnek Európában. Ferenc pápa és a katolikus püspökök az Egyesült Államokat és a nemzetközi kormányokat arra szólítják fel, hogy segítsenek a menekülteknek.”[4]   

Egy másik katolikus website ezt írja:

„Ferenc pápa és a katolikus püspökök az USA kormányát és a nemzetközi közösséget arra szólítják fel, hogy segélyt adjanak a szír menekülteknek, akik az erőszak elől olyan országokba futnak, akik ezen humanitariánus erőfeszítés élén állnak.”[5] 

Ennek ellenére az öt leggazdagabb iszlám ország nem fogadta be a szír menekülteket, mondván, hogy ha ezt teszik, akkor a terrorizmus fogja majd őket fenyegetni. Noha a gazdag olajállamok sok segélyt adtak, Nagybritannia többet adakozott, mint Szaud-Arábia, az Egyesült Arag Emiritusok és Qatar együttvéve[6]. Sőt, lehet, hogy az ISIS vezetőjének, al-Baghdadinak Szaud-Arábia, Qatar, és a három leggazdagabb arab ország is pénzt adott.  Kétségtelen, hogy a római egyház elutasítja a racionális gondolkodást, hogy a konfliktusnak mindkét oldalán állhasson, hogy ezzel mindenképpen a nyertes oldalon állhasson.

A római egyház előresegíti az iszlámot az iskoláiban

Anglia és Velsz püspökei azt akarják, hogy muzulmán imatermeket nyissanak minden római katolikus iskolában. Ezek a püspökök azt is akarják, hogy ima előtti mosakodási rítusokat is elvégezzenek minden római katolikus iskolában. A muzulmánok azt mondják, hogy ehhez mosdómedencéket, lábmosdókat és víztömlőket kell hogy telepítsenek ilyen kiterjedt mosakodási rítusokhoz. Ezeket az előírásokat Vincent Nichols is elfogadta, Birmingham érseke, aki valószínűleg Cormac Murphy-O’Connor bíborost fogja követni, mint katolikus primátus.

A katolikus iskolák „tisztelt helyet” adnak a muzulmán imádságoknak[7]  

Teljesen döbbenetes, hogy akármilyen katolikus vallásos iskola a muzulmán diákoknak „tisztelt helyet” is adnának. Sőt, az ilyen létesítményeknek helyet adnak nemcsak Angliában és Velszben, hanem az USA-ban is. Például John Birney, aki a „Rice testvér” gimnázium elnöke Bloomfieldban, Michigan államban megengedne „egy nem keresztyén imatermet muzulmán illetve más nem keresztyén diákok számára”. Birney több embert is megkérdezett az imateremről, hogy „olyasvalami, ami kompromisszumot jelent-e a hitünkkel kapcsolatban, vagy összhangban van-e az irántunk lévő tisztelettel”[8].

Az iszlámnak ilyen irányú megsegítése a bevándorlás illetve a római katolikus iskolák révén mind Ferenc pápa joghatósága alatt történik. Ferenc pápa világossá tette, hogy nem védi meg a  hithű katolikusokat a muzulmán támadásoktól, aminek a vége az, ha sikeres, hogy a katolikusok és a nyugati világ a saria törvény alatt kell, hogy éljenek. Másodjára, mint elsődleges nyugati vezető, bátorítja a muzulmán vezetőket arra, hogy folytassák az erőszakos támadásaikat, főleg a Nyugat ellen, és különösen a keresztyének ellen, de az egész világ ellen általában. Harmadjára, világos, hogy előresegíti őket a saját birodalomépítő céljai végett, bűntudat nélkül, nem hogy az igazat mondja, vagy hogy keresztyén módon viselje magát velük szemben. Így Ferenc pápa azt mondta például, hogy

„Az Iszlám szent iratai némely keresztyén tanítást is tartalmaznak; Jézust és Máriát nagyon tisztelik, és csodálatra méltó, hogy a muzulmánok, mind a fiatalok, mind az öregek időt hagynak a mindennapi imádságra, és hogy hűségesen is vegyenek részt a vallási tiszteletekre. Sokan mélyen azt is hiszik, hogy a teljes életük Istentől van, és Istenért is élik.  Azt is elismerik, hogy Istennek etikai módon válaszolni is kell, és hogy kegyelmesen bánjanak azokkal, akik szükségben vannak.”[9]

A pápa kijelentése csalás, mivel össze kell egyeztetni a római katolikus egyház hivatalos kijelentésével „az üdvösség tervéről”, ami a muzulmánokat is magába foglalja:

„A [római] egyház kapcsolata a muzulmánokkal.  ’Az üdvösség terve azokat is magába foglalja, akik elismerik a Teremtőt, elsődlegesen a muzulmánokat; ők Ábrahám hitét tartják, és velünk együtt az egy kegyelmes Istent tisztelik, Aki az emberek Bírája lesz az utolsó napon.’” 

Ferenc tudja nagyon jól, hogy az Iszlám istene, Allah nem azonos a Biblia Istenével. Így tehát Ferenc pápa, aki a római egyházat képviseli, az Iszlámot és a népeit elfogadta. Az a tény, hogy a római egyház és az Iszlám istenség „az üdvösség tervében” hisznek mutatja a bibliai hívőknek, hogy Bibliaellenes. Azt a bibliai parancsot, hogy az idegen isteneket ne imádják, a római katolikus egyház megszegte, hogy az iszlámnak hitelt adjanak, hogy az ábrahámi hitet tartják.

Az iszlám a Szentháromságot, Jézus istenségét és a helyettes áldozatát tagadja

Annak fényében, hogy most mi történik, meg kell vizsgálni, hogy mit tanít hivatalosan az iszlám.  A keresztyének azt hiszik, hogy egy Isten van, és hogy ezen az egy Istenen belül három személy létezik. Az iszlám ezt a tanítást elutasítja, és káromlásnak tartja. A Korán azt mondja: 

„Akik a hitet tagadják ezt mondják: Allah bizosan a harmadik (személy) a három közül; de nincsen isten az egy istenen kívül, és ha nem hagyják abba ezen dolog mondását, fájdalmas büntetés lesz azokon, akik ezt mondják” (Surah 5:73)[10].  

A Biblia azonban Krisztusnak a kereszten történt helyettes áldozatát tanítja a hívő helyett: „A kiben van a mi váltságunk az Õ vére által, a bûnöknek bocsánata az Õ kegyelmének gazdagsága szerint.” (Ef. 1,7) Az iszlám szenvedélyesen visszautasítja Jézus Krisztus keresztáldozatát.  Ezért a Korán azt mondja:

„Ők azt mondják: Biztosan megöltük a Messiást, Isát, aki Marium Fia, Allah apostola; de nem ölték meg, és nem feszítették keresztre, de csak olyasvalaki volt, (mint Isa) és azok akik ebben mást gondolnak csak kételkednek; nincsen erről tudásuk, és csak sejtenek dolgokat, de biztosan nem ölték meg” (Surah 4:157)

A Biblia Jézus Krisztust mint Istent mutatja be, az isteni dicsőség fénye, és aki az Isten képmása.  A Koránban Jézus azonbanpusztán Allah apostola. Ezért a Korán azt mondja, hogy „Ó, ti, akik a Könyvet követitek! Ne menjetek e vallásotok határain túl, és ne mondjatok hazugságokat Allah-ról, hanem mondjátok az igazat; A Messiás Isa, Marium Fia pusztán Allah-nak apostola...” (Surah 4,171) Jézus Krisztus azonban azt mondta, hogy „Mielőtt Ábrahám volt, ÉN VAGYOK” (Jn. 8,58) „Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn. 10,30) „Azért mondám néktek, hogy a ti bûneitekben haltok meg: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bûneitekben.” (Jn. 8,24) Egy olyan vallás, ami tagadja Krisztus istenségét nem lehet igaz. Felháborító, hogy Ferenc pápa és a római egyház ahhoz, hogy a Koránt elfogadják, lebecsmérlik az Úr Jézus Krisztust. 

Az Evangélium és a Korán vallásos filozófiája

A Bibliában az evangélium, ahogyan János apostol mondja, „És ez az az üzenet, a melyet tõle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen õ benne semmi sötétség.” (1Jn. 1,5) „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Jn. 17,3) A Szentírás Istenének célja a János evangéliumában tisztán látszik: „Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.” (1Jn. 5,13) Ez teljesen más Isten mint az Iszlám istene, aki harcot akar, háborút, vagy büntetést, amputálás, keresztrefeszítés, vagy gyilkosság által. A következő csak egy példa arra a harcra, amit Allah kíván a Korán szerint:

„Öljétek meg őket bárhol találjátok, és űzzétek ki őket, akik titeket is kiűztek, és az üldözés sziguróbb mint az ölés, és ne harcoljatok velük a szent mecsetben amíg ők veletek nem harcolnak, de ha veletek harcolnak, öljétek meg őket; ilyen a hitetlenek jutalma.” (Surah 2,191).

„...azok harcoljanak Allah útjai szerint, akik az evilági életüket a túlvilágért eladják; akik Allahért harcolnak, ha meg is ölik, vagy ha győzedelmeskedik, nagyszerű jutalmat adunk neki” (Surah 4,74)

Az Úr parancsa azonban annyira különbözik ettől, mint a fény a sötétségtől; mivel azt mondja az Őt szeretőknek, hogy „Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos [Istennek] fiai lesztek: mert õ jóltévõ a háládatlanokkal és gonoszokkal. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas.” (Lk. 6,35-36) Noha sok muzulmán nem ért egyet azokkal az atrocitásokkal, amiket az Iszlám nevében követnek el, tagadhatatlan, hogy ezeket az atrocitásokat az Iszlám igazolja. Sőt az Iszlám mérsékelt formái sem egyeztethetők össze a bibliai igazsággal.

Ferenc pápa 2013 márciusában elmondott külpolitikai beszéde alapján a muzulmán-katolikus kapcsolatoknak első helyű prioiritást adott. 180 ország nagykövete előtt elmagyarázta, hogy hogyan akar a békéért dolgozni, illetve hogy hidat építsen a népek között. Szerinte a muzulmánoknak és a katolikusoknak több párbeszédre van szüksége. Ennek pozitív hatása volt a muzulmán-katolikus körökben, és ezért a muzulmán tudósok és a világ különböző vallásos intézményei örömmel fogadták Ferenc pápa választását[11].

Ezért a római katolikusok és a muzulmánok párbeszédet folytatnak egymással. Ennek következtében vak vezet világtalant, amint egyik és másik a saját tervét próbálja megvalósítani. Egyik terv sem foglalkozik az igazság megtalálásában egy bűnbe esett világban, hanem egy földi birodalmat akarnak építeni, amelyben teljes uralmuk lesz. Azonban nem számoltak azzal alaposan, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus, és hogy a Biblia Istene mindent a saját akaratának tanácsából tesz[12].

Összefoglalás

Az iszlámnak Ferenc pápa általi támogatása alapos tény. Ahelyett, hogy a népeket a bevándorló muzulmánok veszélyeire figyelmeztetné, Ferenc meg sem említi a közelkeleten, Afrikában és Európában lévő keresztyének üldözését a muzulmánoktól. Igen jelentős ez a fajta római katolikus szélsőségesség.  

A Biblia és a világtörténelem tanúsga az, hogy az ember a saját erőforrásai és kutatásai révén nem értheti meg igazán az Istent. Amint a Biblia is mondja, ”Az Isten mélységét elérheted-é, avagy a Mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-é? (Job 11,7-8). Isten bölcsességének mélysége túlmegy az emberi megértésen[13]. Azt mondja: „Szenteld meg õket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.” (Jn. 17,17)

Az Úristen Írott Igéje, a Biblia nemcsak az igazságot tartalmazza, hanem Maga az Igazság.  Mint Ádám leszármazottai, bűnös emberek vagyunk, akik el vannak választva a szent Teremtőnktől. Magunkat nem tudjuk elfogdtatni Istennel. Teljesen a kezdetektől Isten Igéje világossá tette, hogy akár csak egyetlen engedetlen cselekedet halált von maga után. A halál az elválasztottságot jelenti. Az emberiség szellemileg halott, el van választva az élet Forrásától-az Úristentől. „Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bûn és a bûn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek” (Róm. 5,12)

Az Úristen teljesen tiszta és teljesen szent. Mivel bűnös emberek vagyunk, ezért nem lehetünk kapcsolatban Ővele, mivel nem tolerálja a bűnt. Ezért az embernek meg kell halnia ls Isten igazságos itéletével szembenéznie. Magunkon nem tudunk segíteni, mivel szerencsétlen bűnösök lévén „a mely lélek vétkezik, annak kell meghalni!” (Ez. 18,4).

 Az imádságnak, böjtölésnek, vagy jó tetteknek bármilyen mennyisége nem tud minket igazzá tenni az Úristen előtt. Egyedül Jézus Krisztusban van válasz a szellemi állapotunkra. Amint a Szentírás mondja, a kegyelmet Isten kitervelte, mielőtt megvalósította: „a világ teremtetése elõtt”, és hogy „megajándékozott minket ama Szerelmesben” (Ef. 1,4.6) Isten célja és terve szerint az örökkévalóságtól kezdve az volt, hogy Istentől minden ajándék a bűnös emberhez Jézus Krisztuson keresztül érkezzen. A kegyelem az igazi és csorbítatlan értelmében teljesen szabad, amint a Szentírás is mondja: „Megigazulván ingyen az õ kegyelmébõl a Krisztus Jézusban való váltság által” (Róm. 3,24). A bűn és a hamis vallás uralmát Isten kegyelmének az uralma győzi le. Amint az Írás is mondja, „azonképen a kegyelem is uralkodjék!” (Róm. 5,21). A kegyelem bősége a bűn gonoszságát jóval felülmúlja. Amint egy hívő bűnös Jézus Krisztust befogadja mint egyetlen váltsága a Mindenszent Isten előtt, nemcsak megszabadul a bűnei alól, hanem „életben uralkodnak” (Róm. 5,17).

Azok, akik azt a bőséges kegyelmet megkapják Krisztustól, nemcsak a halál uralma alól szabadulnak meg, hanem élnek és uralkodnak Ővele együtt amint nap mint nap megszentelődnek a Szava és a Szentlélek által, és a Vele való állandó kapcsolat révén. Vele együtt fognak élni és uralkodni örökkön örökké, vég nélküli világban. Krisztuson keresztül a kegyelem uralkodik szuverén szabadsággal, hatalommal és bőséggel! „Boruljanak le elõtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port.” (Zsolt. 72,19) ♦

 

Richard Bennett a „Berean Beacon Ministry”-től

Website: http://www.bereanbeacon.org/magyarul

Email: cs_matyi@yahoo.com

Ezt a cikket szabad terjeszteni, ha azt teljese egészében teszik.

Ezt a cikket szabad az Interneten keresztül terjeszteni a maga teljes egészében.

 

 

 

 

[1] https://www.youtube.com/watch?v=kZPZTYPpaiUhttps://www.youtube.com/watch?v=kZPZTYPpaiU

[2] www.clarionproject.org/blog/europe/al-baghdadis-trojan-horse-arrives-europe12/21/15

[3] http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/bochum/Bischof-in-Bochum-Kardinal-Lehmann-will-interreligioese-Gespraeche-mit-dem-Islam-foerdern;art932,2189134 Az eredeti német szöveg fordítása 2015/12/15.

[4] www.societyofmaryusa.org/JPIC/JPIC-Action-HumanitarianCrisisInSyria110515.html2015/12/15

[5] www.usccb.org/about/migration-policy/syrian-refugee-crisis.cfmhttp://www.usccb.org/about/migration-policy/syrian-refugee-crisis.cfm2015/12/15

[6] www.breitbart.com/london/2015/09/05/gulf-states-refuse-to-take-a-single-syrian-refugee-say-doing-so-exposes-them-to-risk-of-terrorism/

[7] Részletek itt: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1091218/Muslim-prayer-rooms-opened-Catholic-schools-say-church-leaders.html#ixzz3ubVKMF6E

[8] http://www.truthrevolt.org/news/catholic-school-offers-sacred-place-muslim-prayer

[9] http://galliawatch.blogspot.com/2013/12/pope-francis-on-islam.html   2/20/14

[10] A Koránból minden idézet innen jön: http://www.hti.umich.edu/k/koran/

[11] http://craigconsidinetcd.com/2014/01/24/pope-francis-christians-must-build-bridges-of-dialogue/

[12] Ef. 1,11: „a ki mindent az õ akaratjának tanácsából cselekszik”

[13] Róm. 11,33; Ézs. 40,28; Préd. 3,11